top of page

STRATEGICKÝ ROZVOJ

Pro firmy, které mají svůj kmen a chtějí najít cestu dalšího rozvoje. Zvolte strategii na základě dat a proveďte kroky potřebné k její realizaci.

Náš přístup 
zahrnuje:

  • Vyhodnocení růstových příležitostí

  • Výzkum trhu a prioritizace segmentů, klientů a produktů

  • Analýza trendů na lokální i světové úrovni

  • Analýza trendů a lokální i světové konkurence

  • Stanovení a řízení “roadmap”, od nápadu až po realizaci

Case study společnosti:

697-barinkpng.png

SITUACE

Global Assistance je součástí pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group s působností ve střední

a východní Evropě. Na českém trhu je firma lídrem automobilové a cestovní asistence a poskytuje pomoc 24/7

s využitím call centra a široké sítě partnerů v terénu.

Image by Jehyun Sung
Image by Richard Greif

VÝZVA

Konkurenční prostředí vytvářelo tlak na ziskovost tradičního businessu

a vedení chtělo prozkoumat nové příležitosti v oblasti zdravotnictví. Vedení chtělo prozkoumat nové příležitosti k růstu a rozšíření portfolia produktů a i zákaznických segmentů

ŘEŠENÍ

Zorganizovali jsme výzkum potřeb zákazníků v oblasti péče o zdraví a o blízké, včetně bezpečnosti dětí či seniorů. Provedli jsme srovnání soukromých zdravotních služeb na trhu. Navrhli jsme růstovou příležitost v oblasti telemedicíny, rok před vypuknutím pandemie koronaviru. Poté jsme projektově řídili detailní návrh produktu, obchodní prioritizaci cílových zákazníků, způsob prodeje, včetně zapojení digitálních kanálů. Podpořili jsme začlenění služby Ordinace do produktů partnerů v oblasti životního pojištění. Po roce od spuštění má služba několik tisíc platících uživatelů.

Video o službě

Image by Markus Spiske

REFERENCE

697-barinkpng.png

Dlouho jsme přemýšleli, jestli do rozvoje produktů a businessu přizvat externího partnera. Nakonec jsme se rozhodli vyzkoušet služby Michala Nováka z mezzoNet a musím potvrdit, že to byla dobrá volba. Právě nezávislý pohled někoho z vnějšího prostředí nám ukázal, že jsme se často rozhodovali více podle intuice bez potřebných analýz a že jsme v reakci na změny prostředí nereagovali dostatečně pružně a rychle. Díky Michalovi se nám podařilo nejen nové produkty vymyslet, ale také uvést rychle do praxe. A určitě hodně pomohly precizní analýzy příležitostí na trhu, které nám ukázaly, že ne vždy byla naše původní intuice přesná. Díky spolupráci s Michalem můžeme nyní cílit na konkrétní klientské segmenty, reagujeme rychle na změny na trhu v aktuální turbulentní době a věříme, že naše strategie je dlouhodobá a správná.

Marek Jaroš, generální ředitel Global Assistance.

bottom of page