STRATEGIE
RŮSTU

Jste firma s novým produktem, ale příležitostí k rozšíření směrem k zákazníkům domácím i světovým je mnoho? Které trhy jsou pro škálování vašeho podnikání vhodné? 

Náš přístup 
zahrnuje:

  • Identifikace kritérií důležitých pro expanzi

  • Sestavení seznamu možných cílových trhů

  • Sběr dat a prioritizace trhů dle kritérií

  • Určení velikosti trhu a možnosti penetrace

  • Kvantifikace přínosů a finanční analýza

  • Stanovení roadmapy (cesty) expanze

Case study společnosti:

logo-01.png

SITUACE

Český startup vyvinul IoT technologii pro sledování a prevenci poruch mechanických přístrojů na základě jejich zvuku. Pro pokračující expanzi bylo potřebné zvolit úspěšnou strategii a maximálně efektivně tak využít prostředky investorů.

VÝZVA

Paleta využití nové technologie byla natolik široká a různorodá (od eskalátorů až po větrné elektrárny), že stanovit směr vývoje produktu vyžadovalo rozhodovat se na základě podrobné analýzy tržních dat.

ŘEŠENÍ

Tým mezzoNet podrobně kvantifikoval více než 20 tržních segmentů na globální úrovni a provedl odhady velikosti tržní příležitosti, nejen z hlediska množství potenciální poptávky, ale také dle realizovatelnosti a poskytl strukturovaný přístup pro využití investic.

REFERENCE

logo-01.png