banner.jpg

STANOVENÍ VIZE

Vize a poslání firmy (mise) určuje proč firma dělá, to co dělá a jakým způsobem toho dosahuje, popř. jaké hodnoty na své cestě vyznává. Je povinností vedení firmy tuto vizi nejen znát, formulovat a komunikovat, ale především ztělesňovat a naplňovat svými rozhodnutími. To umožní upevnit loajalitu zaměstnanců a důvěru

v budoucnost firmy.

Náš přístup 
zahrnuje:

  • Formulace vize na společných workshopech s vedením firmy

  • Sběr zpětné vazby se středním a nižším managementem

  • Osobní koučink s klíčovými lídry

  • Plán komunikace a pravidelného vyhodnocení

Case study společnosti:

Mindpax-logo.png

SITUACE

Český technologický start-up se zaměřil na real-time vyhodnocování zdravotního stavu pacientů s psychiatrickými potížemi pomocí nositelných technologií a umělé inteligence.

Image by Jamie Fenn
Image by Kirill Tonkikh

VÝZVA

I přesto, že produkt byl stále ve stádiu vývoje, firmě rostla poptávka z nejrůznějších oborů lékařských i nelékařských po celém světě. Firma neměla zdroje následovat všechny příležitosti. Ani vyhodnocení dle finančního potenciálu jednotlivých segmentů trhu nepřineslo dostatečné zaměření a jasnost volby.

ŘEŠENÍ

v sérii workshopů jsme se s vedením ponořili pod povrch motivace firmy existovat a vyvíjet produkt. Bylo stanoveno vyšší poslání firmy a kritéria, dle kterých bylo možné udělat volbu, zda-li následovat určitou příležitost i v některých nelékařských oborech. V souladu s touto vizí byla rozvinuta strategie vstupu na zámořský trh.

This picture was taken on the Baou de St
Mindpax-logo.png

REFERENCE

„S Michalem Novákem ze společnosti mezzoNet jsme pracovali v říjnu a listopadu 2018 na vývoji B2C strategie pro systém Mindpax. Jedná se o nástroj pro dlouhodobé monitorování a předvídání mentálního zdraví pacientů trpících bipolární poruchou a schizofrenií. Studie byla hluboce komplexní a Michal ukázal porozumění a vhled do oblasti adopce uživateli. Studie byla dodána včas a v domluveném rozpočtu. Ostatním mladým firmám ve zdravotním sektoru můžeme spolupráci s Michalem na vývoji business strategie vřele doporučit.“

Pavel Nevický, CEO