PROJEKTY

Produktová expanze

Naším klientem byla korporace, která měla za cíl rozšířit portfolio služeb v oblasti zdraví s použitím svých klíčových kompetencí a digitálních technologií. Společnost mezzoNet poskytovala podporu centrálnímu řídícímu týmu v průběhu projektu, dodala analýzu primárních (zákaznických) dat a zkonsolidovala již existující tržní data, na kterých následně vystavěla produktovou strategii, návrh produktu, business case a plán uvedení na trh.

Segmentová expanze

Náš klient, start-up v oblasti IoT a umělé inteligence, úspěšně nastartoval prodej produktu, který pomáhá optimalizovat preventivní údržbu různých typů přístrojů. S cílem pomoci klientovi dále expandovat, společnost mezzoNet poskytla kvantifikaci tržních příležitostí ve více než 20 segmentech daného oboru a odhadla klientův tržní potenciál. Díky tomu klient může zaměřit své omezené finanční a personální zdroje na segmenty, ve kterých bude maximalizovat svůj ROI a rychle expandovat.

Geografická expanze

Start-up v oblasti sdílené ekonomiky chtěl expandovat mimo svoji domovskou zemi a najít lokální retail partnery pro společné marketingové aktivity. Společnost mezzoNet využila strukturovaný postup k poskytnutí primárního výzkumu i sekundárních dat k určení atraktivity uživatelského segmentu pro potenciální partnery. Dále identifikovala vhodné cílové partnery pro marketing. Díky tomu klient maximalizoval pravděpodobnost úspěchu na zahraničních trzích.

Geografická strategie

Softwarová společnost z regionu střední a východní Evropy chtěla expandovat v rámci Evropy dále. Vzhledem k počtu potenciálních zemí a jejich rozdílnosti, nebylo již intuitivní rozhodování o dalším postupu dostatečné. Společnost mezzoNet sestavila rámcový plán rozhodování k nalezení klíčových kritérií na základě makroekonomických, socio-demografických a oborových datech. Díky zaměření na vybrané trhy může klient maximalizovat výsledky své investice.